מקים האתר

איתן ברק

העורכת הראשית

עדי אהרון

הגרפיקאית

טל עוזרי